Signal cho Mac

Tải cho Mac
Để sử dụng ứng dụng Signal trên desktop, Signal phải được cài đặt trước trên điện thoại của bạn.

Không dùng Mac?