Signal for Mac

Du må installere Signal på telefonen før du kan bruke skrivebordsappen for Signal.

Er du ikke på Mac?