Signal cho Windows

Tải cho Windows
Để sử dụng ứng dụng Signal trên desktop, Signal phải được cài đặt trước trên điện thoại của bạn.

Không dùng Windows?