Signal cho các phân phối dựa trên Debian

Để sử dụng ứng dụng Signal trên desktop, Signal phải được cài đặt trước trên điện thoại của bạn.

Không dùng Linux?