Signal kangge Windows

Unduh kangge Windows
Supados saged ngginakaken aplikasi desktop Signal, sampeyan kedah masangaken Signal ing telepon sampeyan riyen.

Mboten ngginakaken Windows?