Signal kangge Mac

Unduh kangge Mac
Supados saged ngginakaken aplikasi desktop Signal, sampeyan kedah masangaken Signal ing telepon sampeyan riyen.

Mboten ngginakaken Mac?