Signal kangge Mac

Supados saged ngginakaken aplikasi desktop Signal, sampeyan kedah masangaken Signal ing telepon sampeyan riyen.

Mboten ngginakaken Mac?