Ginemaken Sakkersanipun

Raosaken pengalaman obrolan ingkang benten. Fitur-fitur ingkang sampun sampeyan apal dipepaki kaliyan keamanan ingkang mboten sampeyan kinten.


Ginakaken Signal

Punapa ngginakaken Signal?

Punika alasan punapa Signal ngrupikaken aplikasi pesan ingkang sederhana, migunani, uga aman

Unjukaken Tanpa Kuwatos

Enkripsi end-to-end paling enggal (dioperasiaken dening Signal Protocol™ ingkang sumberipun kebikak) supados obrolan sampeyan tetep aman. Tiyang-tiyang ing Signal mboten saged maosi pesen uga telepon sampeyan, tiyang benten ugi mboten saged. Privasi sampeyan sanes namung pilehan — nanging sampun dados caranipun Signal njangkah. Kapan mawon, kangge saben telepon lan pesen.

Ginem Sakkersa

Unjukaken pesen suwanten, teks, foto, video, GIF, uga file sampeyan sacara gratis. Signal ngginakaken koneksi data telepon sampeyan supados mboten enten biaya SMS utawi MMS.

Ginemaken Sakkersanipun

Telepon tiyang-tiyang ing benten kitha ngginakaken video lan audio ingkang cetha, telepon dhateng beda samudra tanpa biaya amargi jarak ingkang tebih.

Amanaken Privasi Sampeyan

Dadosaken obrolan sampeyan langkung ngugemi ngangge stiker ingkang dienkripsi. Sampeyan ugi saged ndamel uga ngunjukaken paket stiker sampeyan piyambak.

Ngempal Sesarengan kaliyan Grup

Ginakaken obrolan grup supados tansah kehubung kaliyan kulawarga uga rencang-rencang.

Mboten enten iklan. Mboten enten pelacak. Mboten gojekan.

Ing Signal, mboten enten iklan, panyade ingkang berafiliasi, uga pelacak ingkang medeni. Dados sampeyan saged ngunjukaken momen istimewa kaliyan tiyang-tiyang ingkang sami istimewanipun sacara aman.

Gratis kangge Tiyang Sedaya

Signal ngrupikaken ladosan independen ingkang nonprofit. Mboten enten ikatan kaliyan perusahaan teknologi ageng, utawi saged ditumbas kaliyan perusahaan kasebut. Pengembanganipun ditumindakaken kaliyan dana hibah uga sumbangan saking panggina kados sampeyan.

Sumbangaken datheng Signal