ડેબિયન-આધારિત ડિસ્ટ્રોઝ માટે Signal

Signal ડેસ્કટોપ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવા માટે, પહેલા તમારા ફોન પર Signal ઇન્સ્ટોલ કરવું આવશ્યક છે.

Linux પર નથી?